Dron Show Rzeszów

PARTNERZY

WYDARZENIE WSPIERAJĄ

DronShow w Rzeszowie. Fot. Michał Bosek / UMWP

Firmy i Instytucje zainteresowane współtworzeniem naszego wydarzenia zapraszamy do kontaktu z Biurem wydarzenia.

cntsb-01-01-01
fg-01-01-01
gww-01-01

Firmy i Instytucje zainteresowane współtworzeniem naszego wydarzenia zapraszamy do kontaktu z Biurem wydarzenia.

Działania promocyjne przed Dron Show Rzeszów

» Nadanie tytułu Partnera wydarzenia Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie logo Partnera na stronie Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie logo Partnera na drukowanych identyfikatorach przeznaczonych dla operatorów, organizatorów i gości.
» Zamieszczenie logo Partnera na zbiorczej planszy Partnerów wydarzenia publikowanej na fanpage Dron Show Rzeszów przed wydarzeniem.

Działania promocyjne w trakcie Dron Show Rzeszów

» Wymienienie przez konferansjera nazwy firmy jako Partnera Dron Show Rzeszów 2016.
» Ekspozycja baneru Partnera podczas wydarzenia.
» Ekspozycja logo Partnera na ekranie telebimu.

Działania promocyjne po Dron Show Rzeszów

» Podziękowanie dla Partnerów na fanpagu Dron Show.
» Podziękowania dla Partnerów wysłane mailowo do wszystkich zaangażowanych w tworzenie wydarzenia Dron Show.

Wsparcie finansowe wydarzenia w kwocie 2 000 zł netto

Działania promocyjne przed Dron Show Rzeszów

» Nadanie tytułu Sponsora wydarzenia Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie logo Sponsora na stronie Dron Show Rzeszów 2016 wraz z odnośnikiem do strony internetowej.
» Zamieszczenie logo Sponsora na drukowanych identyfikatorach przeznaczonych dla operatorów, organizatorów i gości.
» Umieszczenie logo i krótkiej informacji tekstowej dotyczącej Sponsora na fanpage Dron Show Rzeszów przed wydarzeniem.
Informacje tekstowe powinny zostać dostarczone przez zainteresowanych po wcześniejszym uzgodnieniu długości treści z Organizatorem wydarzenia. 
» Przekazanie Sponsorowi zaproszeń na Dron Show Rzeszów 2016 dla 3 przedstawicieli firmy/instytucji.
Zaproszenie uprawnia do odebrania identyfikatorów, upoważniających do wejścia do strefy VIP. Zaproszenie można wymienić podczas wydarzenia na stoisku Organizatora

Działania promocyjne w trakcie Dron Show Rzeszów

» Wymienienie przez konferansjera nazwy firmy jako Sponsora Dron Show Rzeszów 2016.
» Ekspozycja dwóch materiałów identyfikacji wizualnej Sponsora podczas wydarzenia.
» Ekspozycja logo Sponsora na ekranie telebimu.
» Możliwość ekspozycji stoiska Sponsora w dedykowanej strefie wystawienniczej.
Chęć ekspozycji stoiska w strefie wystawienniczej należy zgłosić najpóźniej do 11.08.
» Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora poprzez stoisko informacyjne Organizatora.
» Zamieszczanie informacji na żywo z wydarzenia na fanpage Dron Show Rzeszów (w tym informacji o obecnych Sponsorach).

Działania promocyjne po Dron Show Rzeszów

» Podziękowanie dla Sponsorów na fanpagu Dron Show.
» Podziękowania dla Sponsorów wysłane mailowo do wszystkich zaangażowanych w tworzenie wydarzenia Dron Show.
» Umieszczenie informacji o Sponsorach w materiale reportażowym opublikowanym przez Organizatora po wydarzeniu.

Wsparcie finansowe wydarzenia w kwocie 10 000 zł netto

» Pakiet przygotowany dla Sponsorów trzech stref wydarzenia:

strefy dydaktyki,
strefy wyścigów,
strefy prezentacji.

» Pakiet ustalany indywidualnie z zainteresowanymi przedsiębiorstwami obejmujący wszystkie korzyści wynikające z Pakietu srebrnego i dodatkowe – powiązane z poszczególnymi strefami.

» Informacji na temat Pakietu złotego udziela Koordynator wydarzenia Dron Show Rzeszów 2016 Natalia Rząsa; 537 766 285.

» Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Sponsora Tytularnego.

Wsparcie finansowe wydarzenia w kwocie powyżej 10 000 zł netto

Działania promocyjne przed Dron Show Rzeszów

» Nadanie tytułu Wystawcy podczas wydarzenia Dron Show Rzeszów 2016.

Działania promocyjne w trakcie Dron Show Rzeszów

» Wystawienie swoich produktów w dedykowanej strefie wystawienniczej, w przygotowanej dla Wystawców wspólnej przestrzeni wystawienniczej.
Jedna firma może zająć 2 metry bieżące stołu. Stoisko z dostępem do prądu zapewnia Organizator.
» Dystrybucja materiałów promocyjnych Wystawcy poprzez swoje stoisko.
» Ekspozycja materiałów identyfikacji wizualnej Wystawcy podczas wydarzenia w obrębie swojego stanowiska.

Wymagania

» Wymagane zgłoszenie i opłata rejestracyjna w kwocie 100 zł do 25.08
» Zakaz sprzedaży swoich produktów na stoisku.

Tylko opłata rejestracyjna

Działania promocyjne przed Dron Show Rzeszów

» Nadanie tytułu Wystawcy podczas wydarzenia Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie logo Wystawcy na stronie Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie informacji o Wystawcy w zbiorczym poście na fanpage Dron Show Rzeszów przed wydarzeniem.

Działania promocyjne w trakcie Dron Show Rzeszów

» Wystawienie swoich produktów w dedykowanej strefie wystawienniczej, w przygotowanej dla Wystawcy osobistej przestrzeni wystawienniczej o wymiarach 5×4,5 metra.
Zadaszoną przestrzeń z dwoma stolikami, dwoma krzesłami i dostępem do prądu zapewnia Organizator.
» Dystrybucja materiałów promocyjnych Wystawcy poprzez swoje stoisko.
» Ekspozycja materiałów identyfikacji wizualnej Wystawcy podczas wydarzenia w obrębie swojego stanowiska.
» Przedstawienie przez konferansjera krótkiej informacji o Wystawcy.

Wymagania

» Wymagane zgłoszenie i opłata rejestracyjna w kwocie 100 zł do 25.08
» Zakaz sprzedaży swoich produktów na stoisku.
» Płatność faktury za stanowisko najpóźniej do 04.09

2 000 zł netto

Działania promocyjne przed Dron Show Rzeszów

» Nadanie tytułu Sprzedawcy podczas wydarzenia Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie logo Sprzedawcy na stronie Dron Show Rzeszów 2016.
» Zamieszczenie informacji o Sprzedawcy w zbiorczym poście na fanpage Dron Show Rzeszów przed wydarzeniem.

Działania promocyjne w trakcie Dron Show Rzeszów

» Wystawienie swoich produktów w dedykowanej strefie wystawienniczej, w przygotowanej dla Sprzedawcy osobistej przestrzeni wystawienniczej o wymiarach 5×4,5 metra.
Zadaszoną przestrzeń z dwoma stolikami, dwoma krzesłami i dostępem do prądu zapewnia Organizator.
» Dystrybucja produktów i materiałów promocyjnych Wystawcy poprzez swoje stoisko.
» Ekspozycja materiałów identyfikacji wizualnej Sprzedawcy podczas wydarzenia w obrębie swojego stanowiska.

Wymagania

» Wymagane zgłoszenie i opłata rejestracyjna w kwocie 100 zł do 25.08
» Płatność faktury za stanowisko najpóźniej do 04.09

3 000 zł netto + nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2 000 zł netto

Nagrody nie mogą być darmowymi próbkami, materiałami reklamowymi firmy i zaległościami magazynowymi.